2010 Yaz Bülteni - Ayak Sorunları: Siğiller

Siğil nedir?
Siğil derinin üst tabakasının, virüs enfeksiyonu sonucu aşırı gelişimi ile karakterli kanser dışı oluşumudur. Siğile sebep olan virüs Human Papilloma virüs (HPV) dür. Siğiller genellikle deri rengindedir, dokunmakla yüzeyleri pürüzlüdür, fakat bazen düz ve pürüzsüz yüzeyli olabilir. Siğillerin şekilleri bulundukları bölgeye göre değişebilir. 

Ayak tabanındaki siğiller genellikle ayak tabanında görülürler. Grup halinde bir araya gelerek mozaik görüntüsü oluşturabilirler. Bu bölgedeki siğiller basınç yüzünden derinin dış yüzeyine doğru büyüyemediklerinden, derinin derinliklerine doğru iner. Klasik siğillerde olduğu gibi bu siğillerde de siyah noktacıklar vardır. Ayak tabanındaki siğiller rahatsız edicidirler, tıpkı ayakkabının içine bir taş kaçmış gibi ağrı verir.

Siğiller nasıl oluşurlar?
Siğiller insandan insan bulaşabilirken,  bazen direk olmayan temasla da bulaşabilir. Virüsün bulaşmasından sonra siğilin gelişmesi arasında birkaç aylık bir süre vardır. 

Neden bazı kişiler siğil gelişirken bazılarında gelişmez?

Bazı kişilerde siğiller hangi sıklıkla virüsle karşılaşıldığına bağlı olarak çıkar. Virüs derideki herhangi bir hasarlanma sonucunda deriye girer ve tırnaklarını yiyen çocuklar bu nedenle risk altındadır. Bazı kişiler nasıl sık uçuk geçiriyorsa, bazı insanlar da siğile daha sık yakalanır. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde siğil görülme olasılığı daha yüksektir.

Siğiller tedavi edilmeli midir?
Ağrılı olan ve hızla yayılan siğiller tedavi edilmelidir. Erişkinlerdeki siğiller çocuklardaki gibi çabuk iyileşmezler.

Dermatoloji uzmanları siğilleri nasıl tedavi ederler?

Dermatoloji uzmanları hastanın yaşı ve de siğilin tipine göre değişik tedavi yöntemleri uygularlar.

Ayak tabanındaki siğillerin tedavi edilmesi zordur, çünkü siğiller deri yüzeyinden çok derin tabakalara kadar iner. Siğiller salisilik asitli flasterler, bazı kimyasalların siğil üzerine uygulanması, lazer, koter ve klasik cerrahi gibi yöntemlerle tedavi edilebilir. Dermatoloji uzmanınız ayağınıza basıncı azaltacak ayakkabıları önerir ve ıslak ortamda virüsün daha kolay yayılması nedeniyle ayakların iyi kurulanmasını tavsiye eder.


Diğer bazı tedavi yöntemleri nelerdir?

Siğillerin tedavisinde bir çok farklı lazer kullanılabilir. Lazer tedavisi siğili harap eder. Bu yöntem çok pahalıdır ve lokal anestezi gerektirir.

Diğer bir tedavi yöntemi kansere karşı kullanılan bleomisin denen ilacın, siğil içine enjekte edilmesidir. Fakat enjeksiyon ağrılıdır ve bir çok yan etkisi vardır.

İmmunoterapi denen bir diğer yöntem vücudun kendi bağışıklık sistemini harekete geçirir. Bir çok farklı immunoterapi yöntemi vardır. Bir immunoterapi yönteminde vücudun allerjik olduğu bir madde, siğilin üzerine sürülür ve böylece siğile karşı hafif bir allerjik reaksiyon gelişir ve siğilin yok olur. 

Tekrar eden siğillere ne yapılmalıdır?

Bazen eski bir siğil ortadan kaldırıldıktan kısa bir süre sonra yeni bir tanesi ortaya çıkabilir. Bunun nedeni eski siğile tedavi yapılmadan evvel etrafa virüsü yaymış olmasıdır. Bu yavru siğiller anne siğilin etrafında gelişirler. Bu yavru siğillerin oluşumunu anne siğilin erken tedavisi engeller, erken yapılan tedavi ile etrafa daha az virüs yayılması sağlanmış olur. 

Geri Dön

Geri Dön